+370 685 07671 [email protected] MeniuUžverti Meniu Užsisakyk dabar!

Bendros nuostatos

Privatumo politika apibūdina klientų asmeninės informacijos panaudojimą Writeworks.lt interneto svetainėje bei

procesuose, susijusiuose su paslaugų suteikimu vartotojui, jo poreikių identifikavimu bei tenkinimu. Ši privatumo

politika skirta padėti vartotojui suvokti, kaip ir kur panaudojami jo asmeniniai duomenys, kaip užtikrinamas jų

saugumas. Ši privatumo politika taikoma visiems Writeworks.lt produktams, paslaugoms, Writeworks.lt interneto

tinklalapyje vykstantiems procesams.

Apsilankydamas Writeworks.lt erdvėje bei naudodamasis joje suteikiamomis paslaugomis vartotojas sutinka su

pateikiamomis privatumo sąlygomis. Writeworks.lt pasilieka teisę keisti privatumo sąlygas. Pakeitimai įsigalioja jų

paskelbimo dieną. Apie pasikeitusias privatumo sąlygas vartotojai yra informuojami Writeworks.lt tinklapyje.

Lankydamasis svetainėje Writeworks.lt ir/ar naudodamasis svetaine, asmuo patvirtina, kad yra vyresnis nei 18 metų

amžiaus arba turi tėvų ar teisėtų globėjų/už jį atsakingų asmenų sutikimą bei gali visa apimtimi įgyvendinti iš šių

taisyklių kylančias teises ir pareigas.

Be Writeworks.lt sutikimo draudžiama kopijuoti, platinti ar naudoti www.writeworks.lt svetainėje esančią

informaciją.

 

Vartotojo el. pašto naudojimas

Vartotojas, registruodamasis Writeworks.lt sistemoje arba naudodamasis kitomis registracijos reikalaujamomis

paslaugomis, pateikia teisingą savo el. pašto adresą. Šis el. paštas Writeworks.lt yra naudojamas kaip pagrindinė

bendravimo priemonė, siekiant suteikti klientui produktą, informuoti jį apie esamus pasiūlymus, paprašyti

grįžtamojo ryšio bei kitiems tikslams, siekiant suteikti kokybiškesnes paslaugas. Vartotojo el. pašto informacija nėra

atskleidžiama trečiosioms šalims.

 

Prenumeratos, kitos el. paštu gautinos informacijos atsisakymas

Writeworks.lt suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto bendrovė

pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams

įgyvendinti.

 

Vartotojo demografinė informacija

Siekdama aukščiausios paslaugų kokybės Writeworks.lt kartais paprašys vartotojų pateikti informaciją apie jų lytį,

išsilavinimą, veiklą ar pajamas. Vartotojas neprivalo pateikti šios informacijos. Pastaroji naudojama tik formuojant

didelę bendrąją duomenų bazę, į kurios rezultatus ir analizes atsižvelgiant yra daromos atitinkamos išvados. Tokio

pobūdžio vartotojo atsakymai nėra nagrinėjami individualiai. Tokia informacija neteikiama trečiosioms šalims.

 

Techninė vartotojo informacija

Paslaugų gerinimui Writeworks.lt renka tam tikrą techninę informaciją apie vartotojus (IP adresus, duomenis apie

naudojamas naršykles, operacines sistemas, kompiuterio parametrus ir kt.), bet naudoja ją tik statistiniams tyrimams

atlikti. Kai kurioms paslaugoms suteikti (specialiai pritaikyto turinio pateikimui), būtinas “slapukų” (cookies)

panaudojimas. Writeworks.lt naudoja unikalių nuorodų metodą naujienlaiškiuose. Šis būdas leidžia sužinoti, kiek el.

laiškų buvo atverta. Ši informacija yra susijusi ir naudojama tik Writeworks.lt erdvėje.

 

Informacijos saugumas

Informacijos saugumas yra vienas iš Writeworks.lt prioritetų. Klientų pasitenkinimas susijęs su užtikrintumu, o tai

neišvengiamai persipina su asmeninės informacijos saugumu. Writeworks.lt naudoja pažangiausią programinę įrangą,

pasitelkia patikimiausias technologijas bei sprendimus, skirtus vartotojo duomenų apsaugai.

Spausk čia ir užsisakyk dabar!